Projectes finalitzats

 • Cicle organitzat pel Palau Macaya de "la Caixa" sota la coordinació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i la direcció científica de Daniel Innerarity, director de Globernance, Institut de Governança Democràtica.

 • RecerCaixa és un programa d’ajuts anual que impulsa la recerca científica d’excel·lència a Catalunya, i acosta la ciència i el procés d’investigació a la ciutadania, fent-la partícip dels avenços i de les repercussions socials. Els seus objectius són ajudar en la consolidació de Catalunya com un dels principals nuclis de creació de coneixement científic.
 • L’African-Spanish Higher Education Management Platform pretén establir un fòrum d’intercanvi i aprenentatge permanent sobre la gestió universitària entre universitats espanyoles i africanes per augmentar les capacitats institucionals i reforçar d’aquesta forma les universitats com a agents imprescindibles per al desenvolupament social i econòmic dels països socis.
 • Mastermind Europe es va crear per respondre a la necessitat d'una millor manera de decidir quins són els estudiants adequats per al programa de màster.

 • El cicle organitzat pel Palau Macaya de ”la Caixa” sota la coordinació de l'ACUP i la direcció científica del Prof. Emèrit i síndic de la Universitat de Girona Joan Manuel del Pozo

 • Per tal de donar a conèixer al gran públic els resultats de la recerca científica que duu a terme el professorat i el personal investigador, l’ACUP ha impulsat des de l’any 2008 un cicle de conferències en què fins avui han participat més d’una vintena de destacats investigadors i investigadores, de disciplines diverses, de les universitats públiques i de centres de recerca.
 • El Consorci Interuniversitari de Gestió Universitària (CIGU) es va crear en el marc del Programa de Cooperació Universitària amb Àfrica. A través del CIGU es duen a terme diversos projectes de cooperació universitària que tenen per objectiu establir vincles de col·laboració a llarg termini entre les universitats catalanes i les universitats africanes membres del consorci per tal d’enfortir les capacitats d’aquests en els àmbits de formació, recerca i transferència de coneixement.
 • El Pla CUD estableix els objectius i estratègies pels propers anys en matèria de Cooperaicó Universitària pel Desenvolupament i posa les bases per enfortir el treball conjunt de les diferents universitats de l’ACUP en aquest àmbit.
 • Ningú no qüestiona avui en dia que l’educació superior, la recerca i la innovació són factors indispensables per al desenvolupament econòmic i social de la nostra societat i d’arreu del món. En el cas dels països en vies de desenvolupament, per fomentar el creixement econòmic i el benestar social es fa encara més necessari disposar de professionals altament qualificats amb capacitat d’innovar i de generar i adaptar els coneixements i les tecnologies al seu context nacional específic.

 • El Programa de Cooperació amb Haití és el resultat d’un extens treball previ d’identificació de les necessitats de les universitats i les administracions locals haitianes dut a terme per l’ACUP amb el suport de la Fundació “la Caixa”.
 • ESDU és una iniciativa liderada per la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona orientada a la promoció d'un enfocament d'Educació per al Desenvolupament (EpD) en els estudis universitaris.

 • La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.

 • HEIRRI és un projecte europeu H2020 que va tenir com a objectiu integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI) en les carreres universitàries de ciència i tecnologia, de manera que la recerca i la innovació responguin a les necessitats, valors i expectatives de la societat.
 • El projecte ha estat seleccionat per a la Comissió Europea en el programa de mobilitat universitària Intra-ACP i té com a objectiu principal fomentar un marc de cooperació universitària a nivell del continent africà per tal de professionalitzar els programes de formació i la mobilitat de professors i estudiants.

 • Les universitats públiques catalanes, membres de l'ACUP, treballen conjuntament per a donar suport a les persones refugiades.
 • L’Estudi sobre la contribució de les universitats catalanes al desenvolupament regional, impulsat per l’OCDE, pretén millorar l’aportació dels centres d’ensenyament superior al progrés econòmic, social i cultural del territori que els acull i contribuir, alhora, a reforçar les relacions entre les institucions universitàries i els agents econòmics i socials.
 • Impulsat per la Comissió Europea, el programa EU-Drivers: European drivers for a regional innovation platform persegueix l’objectiu de millorar la cooperació entre universitats, el sector privat i els governs regionals en un moment en què les universitats estan cridades a jugar un paper central en la nova societat i economia del coneixement.
 • El projecte europeu Mastermind vol millorar la mobilitat nacional i europea dels estudiants de màster, avançant des d’un model d’admissió basat en el reconeixement de títols cap a una admissió basada en competències.

 • Els objectius d’aquesta plataforma són múltiples. Per exemple, promoure el lliure accés als documents institucionals i governamentals per tal d’inspirar el disseny o la millora de la gestió estratègica i les polítiques acadèmiques en relació amb els programes de doctorat.

 • Les universitats públiques catalanes aborden amb aquest projecte l’anàlisi dels impactes de l’activitat universitària a la societat i a l’economia. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya i al conjunt de l’Estat, que pretén aportar informació extensa sobre les repercussions de l’activitat universitària a la societat i a l’economia de Catalunya.
 • L’objectiu del curs és oferir eines als estudiants i exestudiants recents per adquirir competències i coneixements sobre conceptes claus per a tirar endavant un projecte empresarial, però també de gran utilitat per a la pràctica professional.

 • El projecte de foment de la recerca i la innovació responsables (EnRRICH) vol millorar la capacitat dels estudiants i el personal de l'educació superior per desenvolupar coneixements, habilitats i actituds per donar suport a la incorporació de Recerca i Innovació Responsable (RRI) al currículum.

 • El projecte té com a objectiu reforçar el teixit econòmic i fomentar el desenvolupament econòmic a diferents països de l’Àfrica subsahariana mitjançant la millora de la transferència de coneixement de les universitats cap a la societat.
 • El projecte TEFCE proposa un marc per a un enfocament europeu comú per a la participació de la comunitat en l'educació superior. Ha elaborat un conjunt d'instruments (toolbox) per a les universitats i per als legisladors per implementar el compromís comunitari.

 • El projecte vol garantir la coherència i la coordinació de les activitats de cooperació universitària del sistema universitari públic català així com per aprofitar sinergies i augmentar l’impacte d’aquestes activitats amb Marroc i Moçambic.
 • El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya és la configuració d’un full de ruta comú de les universitats públiques catalanes per construir una estratègia col·lectiva i cooperativa que serveixi per situar Catalunya com a espai universitari de referència al sud d’Europa. El llibre proposa 64 estratègies i 73 projectes concrets que es volen desplegar per construir aquest sistema universitari de qualitat i de referència internacional.
 • Aquest programa, que posa l’accent tant en la cooperació nord-sud com sud-sud, es va centrar l’any 2013 en enfortir la capacitat i la gestió de la recerca de les institucions involucrades.
 • El mapa de la cooperació universitària l'impulsa l’ACUP per donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari i situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes.
 • El projecte DIGU tenia com a objectius establir relacions estables amb les universitats africanes, reforçar les capacitats institucionals de les universitats participants a través de cursos de formació i estades de directius i gestors, fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques i establir una xarxa de coneixement entre els participants.
 • Les universitats obren les portes als escolars de primària i a les seves famílies amb el Programa de la Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya (udn2.cat), una iniciativa que pretén apropar els infants al món científic i acadèmic, fent-los despertar l’interès per la ciència, la cultura i el coneixement.