Projects

  • Projecte per contribuir a crear estructures que facilitin la introducció a diferents nivells de l'EpDS, així com a generar incentius i sistemes de reconeixement, facilitar el disseny d’una proposta docent conjunta i establir un sistema d’indicadors per mesurar-ne l’impacte

  • La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes és una xarxa jove que neix el juliol de 2015 amb l’objectiu d’intercanviar experiències i construir coneixement respecte la promoció, implementació, avaluació i institucionalització de l’aprenentatge servei en el context de les universitats catalanes.

  • Podeu consultar les bones pràctiques a l'enllaç següent

  • El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació el formen dos actes, el Congrés i el Simposi, que se celebren cada dos anys de manera alterna.

  • Mitjançant la publicació periòdica d'informes d'indicadors les universitats públiques catalanes reten comptes de la seva activitat i dels resultats i els impactes de la inversió pública a aquestes institucions. Això es fa amb la publicació anual dels informes d’indicadors de recerca i innovació i d’indicadors de docència i formació.

  • El seminari té com a objectiu donar a conèixer l'ampli ventall de conceptes i iniciatives de l'Educació per al Desenvolupament (EpD) i l’Educació per a la Sostenibilitat en l'àmbit universitari a nivell global i de reforçar la xarxa d'actors que treballen per a una educació transformadora.