Estudi OCDE

L’Estudi sobre la contribució de les universitats catalanes al desenvolupament regional, impulsat per l’OCDE, pretén millorar l’aportació dels centres d’ensenyament superior al progrés econòmic, social i cultural del territori que els acull i contribuir, alhora, a reforçar les relacions entre les institucions universitàries i els agents econòmics i socials.

El programa Reviews of Higher Education in Regional and City Development va arrencar a Catalunya el 2008 i culminarà a finals del 2010 després que, al llarg d’aquests dos anys, les regions que en formen part hagin promogut un exercici de reflexió, sota la supervisió d’experts internacionals, al voltant de l’aportació de les universitats al desenvolupament regional. Entre les regions que, com Catalunya, s’han sotmès a aquest exercici de reflexió trobem les ciutats de Berlín i Amsterdam, els estats de Veracruz (Mèxic) i Victòria (Austràlia), la Comunitat Autònoma d’Andalusia i la regió de la Llombardia (Itàlia).

El projecte, en què participa l’ACUP i la resta d’universitats catalanes en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), s’ha estructurat en dues fases. La primera consta de la realització d’un informe d’autoavaluació en què s’analitzen els canals de relació entre les universitats i la societat a través de la tasca que aquestes duen a terme en el terreny de la formació, la recerca i la transferència de coneixement. L’informe d’autoavaluació de Catalunya ha estat dirigit per un comitè –Catalonia Steering Comittee– en el qual hi figuren rectors i presidents de consells socials de les universitats, representants de les institucions implicades i d’altres institucions de Catalunya, membres d’associacions empresarials i agents socials. El document va ser aprovat per aquest mateix comitè a principis de febrer de 2010 i ha estat traslladat als experts internacionals de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) com a punt de partida de l’avaluació internacional.

A principis de març, una delegació de l’OCDE va ser a Catalunya amb l’encàrrec de dur a terme una anàlisi en profunditat de l’impacte de les universitats catalanes en el desenvolupament del país. Aquesta immersió es va dur a terme a través de diverses reunions amb actors clau de la societat catalana, de visites in situ a les universitats i d’entrevistes amb membres de la comunitat universitària. L’equip va estar integrat per tres representants de la OCDE, Jaana Puukka, Karen Maguire i Ernesto Flores, i pels experts Susan Christopherson, de la Cornell University (EUA), Ellen Hazelkorn, del Dublin Institute of Technology (Irlanda), José-Ginés Mora Ruiz, de la University of London (Regne Unit) i Maria Helena Nazaré, de la Universidade de Aveiro (Portugal). En la segona fase del projecte, aquest equip ha treballat en la confecció d’un informe que, partint de la situació actual, ha elaborat diverses recomanacions per millorar la contribució de les universitats al desenvolupament social, econòmic i cultural de Catalunya. El document preveu fer-se públic durant l’últim trimestre del 2010 i les seves recomanacions i anàlisis serviran també com a material per a l’elaboració de l’estudi d’Impactes de la Universitat de Catalunya a la societat. El projecte ha estat coordinat a Catalunya per Josep M. Vilalta (ACUP) i Martí Parellada (Fundación CyD). L’elaboració de l’informe d’autoavaluació de Catalunya ha estat coordinat per José García-Quevedo.

Higher Education in Regional and City Development. The Autonomous region of Catalonia. Spain
Presentació Estudi de l'OCDE al Cercle d'Economia

El projecte culmina amb un informe final de l’OCDE sobre com millorar la contribució de les universitats de Catalunya al desenvolupament

Es promou un exercici de reflexió, amb la col·laboració d’experts internacionals, al voltant de l’aportació de les universitats al desenvolupament regional