Clàusula de protecció de dadesEn virtut de la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679, les dades que ens està facilitant i ens facilitarà al llarg de la nostra relació, passaran a formar part dels sistemes d'informació de L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES, i seran tractades, únicament, per a la finalitat de gestionar la seva participació a alguna de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant un període màxim de 5 anys. Aquestes dades no es comunicaran ni cediran, excepte si existeix una obligació legal i als encarregats de tractament que presten serveis a l'Associació, i amb els quals se signen els oportuns contractes. En conseqüència, dóna el seu consentiment exprés mitjançant la signatura del present document.En les ocasions que ens acompanyi en les nostres activitats o sessions formatives podrem realitzar fotografies en les quals aparegui la seva imatge, individual o en grup, que seran compartides en la nostra web i xarxes socials. Acceptant aquests termes accepta aquest tractament de les seves imatges en tant que és inherent a la participació en les activitats.Si ens autoritza expressament el podrem mantenir informar enviant-li per mitjans electrònics informació de les activitats que organitzem des de la nostra Associació, així com per a mantenir-li informat de notícies de l’àmbit acadèmic i universitari. En qualsevol moment, tindrà Dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça d'accés a C/ Girona, 34 (interior), 08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic a info@acup.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de control competent (www.apdcat.cat) per a qualsevol reclamació que consideri oportuna.