Llibre Blanc

El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya és la configuració d’un full de ruta comú de les universitats públiques catalanes per construir una estratègia col·lectiva i cooperativa que serveixi per situar Catalunya com a espai universitari de referència al sud d’Europa. El llibre proposa 64 estratègies i 73 projectes concrets que es volen desplegar per construir aquest sistema universitari de qualitat i de referència internacional.

Al costat del valor simbòlic que conté en si mateix el nou concepte de la Universitat de Catalunya –una marca que agrupa per primer cop vuit universitats de perfils diferents amb la voluntat de construir un sistema universitari cohesionat i de qualitat–, el Llibre Blanc se singularitza per aportar un punt de vista propi i compartit a la reflexió europea sobre la universitat i el seu paper a la societat actual. El document destaca sobretot per traçar un full de ruta comú, amb uns objectius de futur concrets “que van molt més enllà de les meres intencions programàtiques i de les paraules”, com va assenyalar Anna Maria Geli, rectora de la UdG i presidenta de torn de l’ACUP, el juny del 2008 quan es va fer la presentació pública del document a Barcelona.

A través d’una bateria de 64 estratègies i 73 projectes, el Llibre desgrana un nou model d’universitat catalana amb una clara vocació de compromís social, en què les universitats es comprometen a potenciar la transparència i la rendició de comptes i a treballar de forma conjunta per millorar la qualitat de la formació, intensificar la recerca d'excel·lència i incentivar la transferència de coneixement per tal de contribuir al progrés social, econòmic i cultural. Així com a contribuir a la projecció internacional, a l'equitat i a les oportunitats de progrés, al governament i a l'eficiència en la gestió, i al finançament per objectius. El document es divideix en onze apartats que corresponen als grans àmbits d’actuació per avançar cap a aquesta nova universitat, més cohesionada i coordinada, territorialment equilibrada, amb perfils singulars i complementaris i amb projecció comuna. El Llibre Blanc va ser impulsat i elaborat per l’ACUP amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Caixa Catalunya i Banco de Santander.

Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya
Biblioteca

El Llibre Blanc, presentat públicament l'any 2008, ha obtingut un gran ressò no només a Catalunya i al conjunt de l'Estat, sinó també a diversos fòrums i països europeus