Projects

  • La Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI) és un projecte estratègic que ofereix un espai de cooperació estable entre els agents per promoure el desenvolupament socioeconòmic de Catalunya.

  • Mitjançant la publicació periòdica dels Informes d'indicadors, les universitats públiques catalanes reten comptes de la seva activitat i dels resultats i els impactes de la inversió pública a aquestes institucions.

  • La Plataforma CTI ha elaborat uns casos d’estudi, l'Atles de la Innovació a Catalunya, per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i empreses.

  • TeRRIFICA té com a objectiu principal influir des de la ciutadania en les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic mitjançant un seguit d’accions de recerca i innovació responsables (RRI) i la co-creació de coneixement entre actors rellevants de sis regions pilot europees.