Cooperació universitària per al desenvolupament

El Pla CUD estableix els objectius i estratègies pels propers anys en matèria de Cooperaicó Universitària pel Desenvolupament i posa les bases per enfortir el treball conjunt de les diferents universitats de l’ACUP en aquest àmbit.

Les universitats catalanes tenen una llarga trajectòria en la realització de projectes de cooperació universitària per al desenvolupament (CUD). Amb el pas dels anys, aquestes accions han anat adquirint cada vegada més rellevància i institucionalitzat en el si de les universitats catalanes. En el marc de l’ACUP, les activitats de CUD es treballen de forma conjunta a través del Grup de Treball de Cooperació que s’emmarca en la Comissió de Responsabilitat Social.

En el marc del projecte, es van promoure les següents iniciatives:

Pla de Cooperació Universitària

Les iniciatives CUD es basen en un procés de reflexió entorn del futur de la CUD catalana, mantingut al si de l’ACUP, del que n’ha resultat l’elaboració del Pla de Cooperació Universitària 2011-2015 (Pla CUD). Amb aquest document, les universitats que formen l’ACUP reafirmen i impulsen el seu compromís amb el desenvolupament humà i sostenible. L’objectiu principal de l’estratègia conjunta en matèria de CUD és contribuir a augmentar la cooperació universitària i millorar el seu impacte real sobre el reforç institucional de les universitats i del desenvolupament dels països socis i sobre la conscienciació de la societat. El Pla CUD, a més d’establir objectius i estratègies pels propers anys en matèria de CUD, posa les bases per enfortir el treball conjunt de les diferents universitats de l’ACUP en matèria de CUD.

Programes i projectes finalitzats

 

 

Documents
Pla CUD2.48 MB
Pla