Projecte 'Emprenedoria, recursos, gestió, innovació i tecnologies – ERMIT'

El projecte ha estat seleccionat per a la Comissió Europea en el programa de mobilitat universitària Intra-ACP i té com a objectiu principal fomentar un marc de cooperació universitària a nivell del continent africà per tal de professionalitzar els programes de formació i la mobilitat de professors i estudiants.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) participa com a Associate Partner en el projecte 'Emprenedoria, recursos, gestió, innovació i tecnologies – Entreprenariat, Ressources, Management, Innovation et Technologies (ERMIT)'. El projecte ha estat seleccionat per a la Comissió Europea en el programa de mobilitat universitària Intra-ACP i té com a objectiu principal fomentar un marc de cooperació universitària a nivell del continent africà per tal de professionalitzar els programes de formació i la mobilitat de professors i estudiants. Totes les mobilitats del projecte s’organitzaran al voltant de la plataforma virtual TECHNIPEDIA que l’ACUP va crear de forma conjunta amb la Universitat de Yaoundé I i la Universitat Oberta de Catalunya en un projecte finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i l’Obra Social de la Fundació la Caixa, assegurant d’aquesta forma poder donar continuïtat a aquesta pàgina web i aprofundir en el seu desenvolupament.

ERMIT