Consorci Interuniversitari de Gestió Universitària (CIGU)

El Consorci Interuniversitari de Gestió Universitària (CIGU) es va crear en el marc del Programa de Cooperació Universitària amb Àfrica. A través del CIGU es duen a terme diversos projectes de cooperació universitària que tenen per objectiu establir vincles de col·laboració a llarg termini entre les universitats catalanes i les universitats africanes membres del consorci per tal d’enfortir les capacitats d’aquests en els àmbits de formació, recerca i transferència de coneixement.
CIGU