Sobre l'ACUP

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) es va crear l’any 2002 per iniciativa de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La seva finalitat principal és ser la veu essencial de les universitats publiques de Catalunya i sumar esforços per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari i perquè aquest constitueixi un motor de desenvolupament social, cultural i econòmic.

Els rectors i rectores de les universitats representen la institució a l’Assemblea General de l’ACUP, màxim òrgan directiu de l’Associació. La presidència de l’ACUP recau anualment i de forma rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats. Així mateix, des de l’any 2008 s’han afegit com a membres de l’Assemblea General de l’Associació els presidents i presidentes dels Consells Socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.

A partir dels anys 2006-2007, l’ACUP va intensificar en gran mesura la seva activitat i la seva presència pública, adquirint una experiencia que, avui dia, podem afirmar que la situa com una associació universitària de referència en el panorama europeu. Així ho testimonia el volum considerable de relacions i projectes que es duen a terme en el panorama internacional. A partir de la creació d’una Secretaria Executiva i de la generació d’una estrategia conjunta que pretén situar Catalunya com un espai universitari de referència al sud d’Europa, l’Associació ha generat un seguit d’iniciatives per a la millora de les universitats que en són membres i pel conjunt del sistema universitari en les seves diferents tasques: formació, recerca, transferència de coneixements a la societat i gestió interna.

Una fita significativa en aquest camí va ser la publicació, el juny de 2008, del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, un document que proposa un model de futur per a la universitat catalana, modern, innovador i al servei de la societat i el seu progrés, i que, alhora, es concreta en tot un seguit d’estratègies i projectes específics a desplegar en els propers anys per caminar cap a aquesta universitat innovadora al servei de la societat.

En aquest moment les universitats públiques catalanes s'organitzen en aquestes comissions:

Comissió de Relacions Internacionals

Comissió de Responsabilitat Social Universitària

Comissió de Recerca i Innovació

Comissió de Formació i Docència

Comissió de Gerents

Adjunts
Logo ACUP (2)135.85 KB
UB

La finalitat principal de l’ACUP és sumar esforços de les universitats públiques catalanes per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari