African Spanish HEM Platform

L’African-Spanish Higher Education Management Platform pretén establir un fòrum d’intercanvi i aprenentatge permanent sobre la gestió universitària entre universitats espanyoles i africanes per augmentar les capacitats institucionals i reforçar d’aquesta forma les universitats com a agents imprescindibles per al desenvolupament social i econòmic dels països socis.

A través de l’African-Spanish Higher Education Management Platform es pretén establir un fòrum d’intercanvi i aprenentatge permanent sobre la gestió universitària entre universitats espanyoles i africanes amb l’objectiu principal d’augmentar les capacitats institucionals i reforçar d’aquesta forma les universitats com a agents imprescindibles per al desenvolupament social i econòmic dels països socis. Per a una primera edició (2011 – 2012), dedicada a la formació de doctorats i investigadors, el projecte va rebre una subvenció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Arran d’objectius compartits, l’ACUP va establir un partenariat estratègic amb l’Associació Internacional d’Universitats (IAU) per portar a terme algunes activitats del projecte de forma conjunta.

Es van dur a terme les següents activitats: 

Informe Situació actual i reptes de futur dels estudis de doctorat en l’Àfrica subsahariana

Durant la fase de recerca es van elaborar tres documents relacionats amb la gestió de la formació d’investigadors i els programes de doctorat a l’Àfrica subsahariana. Els primers dos es van elaborar des de Catalunya, consultant informes existents així com fent una recerca exhaustiva per Internet:

- Informe genèric sobre la situació actual de la formació de doctorats

- Informe sobre els programes de cooperació internacional per fomentar la formació de doctorats

El tercer informe sobre la situació de la gestió de la recerca i els programes de doctorat en les universitats africanes es va elaborar mitjançant la recopilació de dades directament de les universitats africanes que participen en el projecte. En aquest sentit, es va organitzar un focus group al mes de febrer del 2012 a la Universitat de Yaoundé I.

Gràcies a la col·laboració amb la IAU, les universitats africanes socis de l’ACUP van participar en un qüestionari exhaustiu desenvolupat per part de l’IAU sobre la situació dels estudis de doctorat a les seves institucions i actualment s’està elaborant un quart informe de forma conjunta entre l’ACUP i la IAU sobre els resultats d’aquest estudi.

Tots els resultats s’han publicat en l’informe global del projecte Situació actual i reptes de futur dels estudis de doctorat en l’Àfrica subsahariana.

Xarxa d’experts

A través del Consell Assessor del projecte es va crear una xarxa d’experts relacionada amb els estudis de doctorat a l’Àfrica. Hi van participar representants d’institucions com la European University Association (EUA), l’Associació Africana d’Universitats (AAU) o del Center for Higher Education Transformation (CHET) de Sud-àfrica.

Organització d’un seminari internacional sobre “Innovative Approaches to Doctoral Education and Research Training in sub-Saharan Africa

Al mes de juliol del 2012 l’ACUP i l’IAU van organitzar un seminari conjunt, amb la participació de 19 institucions d’educació superior de 14 països així com 8 associacions i organitzacions d’educació superior, a Addis Ababa, Etiòpia. A l’informe final d’aquest seminari es van retenir les propostes estratègiques per fomentar l’educació de doctorats a l’Àfrica subsahariana.

Portal web IDEA

S’ha establert una col·laboració entre l’ACUP, l’IAU i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per desenvolupar de forma conjunta una plataforma web que té com a objectiu fomentar l’intercanvi d’informació i d’idees relacionades amb la gestió dels programes de doctorat. El portal web IDEA-PhD (www.idea-phd.net) es va posar en marxa a finals d’octubre del 2012 i es va presentar públicament a la Conferència General de la IAU a Puerto Rico a finals de novembre del 2012.

Segueix-nos a twitter: @PhDIDEA

Idea