Cooperació amb Haití

El Programa de Cooperació amb Haití és el resultat d’un extens treball previ d’identificació de les necessitats de les universitats i les administracions locals haitianes dut a terme per l’ACUP amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

El Programa té com a objectius enfortir, per una banda, les capacitats institucionals de les administracions públiques haitianes, especialment les administracions locals i les institucions d’educació superior. Per altra banda, incideix en la problemàtica de la centralització de les administracions públiques haitianes, a través de l’apoderament de les administracions locals i del recolzament en la creació d’universitats fora de la capital del país. En aquest sentit, el Programa contribuirà a crear, a través de l’enfortiment de les institucions públiques, capacitats de gestió i de creació de capital humà arreu del país.

Per tal d’aconseguir-ho, el Programa, que té una duració total de cinc anys, combina quatre eixos de treball, fortament interrelacionats entre si. D’aquesta manera es pretén donar resposta a les necessitats de desenvolupament més urgents d’Haití i, alhora, posar les bases pel desenvolupament a mig i llarg termini del país.

En primer lloc, es treballarà per enfortir les administracions locals del país, a través de la formació i capacitació de càrrecs electes i tècnics locals de la regió sud-est i de la regió de Les Palmes.

En segon lloc, s’actuarà per tal d’enfortir les institucions d’educació superior haitianes, actors cabdals per al desenvolupament general del país i especialment pel seu desenvolupament en l’àmbit local i regional. Es milloraran les capacitats institucionals de les universitats haitianes i de les institucions públiques responsables de la política d’educació superior en l’àmbit de la gestió universitària, contribuint, alhora, a la descentralització de l’educació superior amb el recolzament de la creació del nou Campus del Sud-est. Igualment, s’augmentaran les seves capacitats per contribuir de forma més efectiva i eficaç a la formació de les administracions públiques haitianes, especialment pel que fa a les administracions locals.

En tercer lloc, es promourà la formació de formadors. Aquest eix de treball contribuirà a millorar la formació de mestres i pedagogs a Haití, així com a formar els formadors que es faran càrrec de la capacitació dels tècnics de les administracions locals.

En quart lloc, i com a eix transversal en tot el Programa, es fomentarà la implantació de la metodologia de la formació online a Haití.

El Programa, que té una durada de cinc anys, comptarà, amb el suport de la Fundació “la Caixa” i de l’AECID, a més de desenvolupar-se en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

 

Cooperació amb Haití
Cooperació amb Haití
Cooperació amb Haití
AECID
Obra Social "la Caixa"