Projecte europeu HEIRRI

HEIRRI és un projecte europeu H2020 que va tenir com a objectiu integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI) en les carreres universitàries de ciència i tecnologia, de manera que la recerca i la innovació responguin a les necessitats, valors i expectatives de la societat.

HEIRRI va tenir com a objectiu crear eines educatives per a integrar la Responsible Research and Innovation (RRI) en els diferents nivells d'educació, inclosos els investigadors en exercici, però també els estudiants de doctorat, postgrau i pregrau, els qui després aprendran a pensar, anticipar i observar les seves carreres futures a través del prisma de la RRI.

HEIRRI va ser liderat per la Universitat Pompeu Fabra i hi van participar la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), la Universitat de Bergen (Noruega), la Universitat d’Split (Croàcia), l’Institut d’Estudis Avançats (Àustria), la Fundació Bancària “la Caixa” (Barcelona), l’empresa Innovatec (Madrid), la xarxa europea de museus i centres de ciència Ecsite, i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) / Global University Network for innovation (GUNi).

Els materials desenvolupats pel projecte, Teaching and learning Responsible Research and Innovation (RRI) in Universities and Higher Education Institutions (HEI), es troben disponibles en anglès i castellà al web guninetwork.org/resources-teachers-researchers

Des de l'ACUP es van liderar i coordinar dos WPs del projecte: el WP de Comunicació i Disseminació i el WP d'Internacionalització.

HEIRRI