PLE-PhD Programes de Doctorat i e-Supervisió

Aquest programa, que posa l’accent tant en la cooperació nord-sud com sud-sud, es va centrar l’any 2013 en enfortir la capacitat i la gestió de la recerca de les institucions involucrades.

L’any 2013, l’ACUP va participar, conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Kenyatta University, en el programa LEADHER de l’Associació Internacional d’Universitats (IAU) que fomenta la cooperació en l’aprenentatge a través de consorcis universitaris internacionals entre els seus membres. Aquest programa, que posa l’accent tant en la cooperació nord-sud com sud-sud, es va centrar l’any 2013 en enfortir la capacitat i la gestió de la recerca de les institucions involucrades. 

L’objectiu del projecte PLE-PhD és analitzar l’ús de les tecnologies digitals, específicament les eines del web 2.0 per tal de respondre dues necessitats principals que la formació de doctorat en l’Àfrica sub-sahariana està confrontant actualment: la supervisió dels estudiants de doctorat i la visibilitat de la recerca. A través de l’ús d’Entorns Personals d’Aprenentatge per a Estudiants de Doctorat (Personal Learning Environments for Doctoral Students – PLEDs), espais webs personalitzats i equipats amb software i eines de comunicació i de cerca, eines socials i multimèdia que permeten als estudiants ajuntar i organitzar la informació rellevant als seus estudis de la xarxa així com difondre els seus materials propis, el projecte explorarà nous models d’una supervisió efectiva. En aquest sentit, els PLEDs poden ser utilitats com a eina per crear una identitat digital per a estudiants de doctorat, servint com a “notebook” digital i públic així com repositori personal que facilita la creació d’una xarxa virtual entre col·legues treballant en el mateix àmbit, incloent-hi mentors i tutors.

En el marc del projecte una delegació amb representants de l’ACUP i la UOC es va desplaçar a Nairobi, Kènia per desenvolupar diverses reunions de treball i un debat sobre la iniciativa PLEDS. Igualment, una delegació de la Kenyatta University va venir a Catalunya per conèixer el sistema d’estudis de doctorat a les nostres universitats i establir relacions amb les universitats catalanes que formen l’ACUP. En el marc de la seva visita es va organitzar un seminari sobre programes de doctorat i e-supervisió.

Es va crear un blog del projecte en el que es poden trobar tots els resultats i totes les reflexions relacionades al projecte: http://plephd.blogs.uoc.edu

PLE-PhD Programes