Portal web IDEA de l’ACUP i la IAU

Els objectius d’aquesta plataforma són múltiples. Per exemple, promoure el lliure accés als documents institucionals i governamentals per tal d’inspirar el disseny o la millora de la gestió estratègica i les polítiques acadèmiques en relació amb els programes de doctorat.

El 28 de novembre d’enguany en el marc de la conferencia general de l’Associació Internacional d’Universitats (IAU) celebrada a San Juan, Puerto Rico, s’ha presentat el portal web IDEA - Innovative Approaches to Doctoral Education (www.idea-phd.net) desenvolupat per l’ACUP i la IAU, amb el suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Els objectius d’aquesta nova plataforma, que en el cas de l’ACUP s’emmarquen en el projecte African-Spanish Higher Education Management Platform, són múltiples. En primer lloc vol promoure el lliure accés als documents institucionals i governamentals per tal d’inspirar el disseny o la millora de la gestió estratègica i les polítiques acadèmiques en relació amb els programes de doctorat. Així mateix, oferir eines pràctiques com mòduls, llistes de verificació i altres exemples concrets d'iniciatives universitàries. I, finalment, posar a l’abast noves oportunitats per a la cooperació, la col·laboració i la internacionalització.

IDEA