Recercaixa

RecerCaixa és un programa d’ajuts anual que impulsa la recerca científica d’excel·lència a Catalunya, i acosta la ciència i el procés d’investigació a la ciutadania, fent-la partícip dels avenços i de les repercussions socials. Els seus objectius són ajudar en la consolidació de Catalunya com un dels principals nuclis de creació de coneixement científic.

La ciència és un factor clau per al progrés, la competitivitat i el benestar. Per aquest motiu, l’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) promouen RecerCaixa, un programa d’ajuts anual que impulsa la recerca científica d’excel·lència a Catalunya, i acosta la ciència i el procés d’investigació a la ciutadania, fent-la partícip dels avenços i de les repercussions socials.

Els seus objectius són ajudar en la consolidació de Catalunya com un dels principals nuclis de creació de coneixement científic. Desenvolupar una economia basada en el coneixement. Impulsar nous projectes d’excel·lència científica i de caràcter potencialment transformador. Compartir el procés de recerca amb la ciutadania. Un dels pilars del programa RecerCaixa és compartir amb la ciutadania el resultats de la recerca, l’aplicació i els beneficis que el projecte d’investigació aporta a la societat per poder assolir un veritable canvi social.

És important que els projectes presentats tinguin una vocació transformadora, aportant solucions a problemes de la societat o generant nous coneixements científics per tal d’aconseguir que ciència i societat avancin conjuntament.

La convocatòria d’ajuts es fa anualment i impulsa els millors projectes de recerca d’investigadors i investigadores de les universitats i els centres de recerca de Catalunya, orientats a donar resposta a reptes de la societat. És important que tots els projectes reuneixin les característiques següents:

  • Excel·lència científica
  • Capacitat transformadora
  • Potencial per implicar la societat en l’avenç de la ciència

 

RecerCaixa
RecerCaixa
RecerCaixa

Des de l'any 2010 s'han presentat més de 1.900 projectes. S'han destinat 9,9 milions d’euros per finançar 139 projectes de recerca