Mapa de cooperació universitària

El mapa de la cooperació universitària l'impulsa l’ACUP per donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari i situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes.

Aquest mapa permet situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes, com són: universitat o centre impulsor, objectius del projecte, àmbit d’actuació, socis i contraparts associades, localització de les accions desenvolupades, així com la periodització del projecte.

El mapa de la cooperació universitària ha estat impulsat per les universitats públiques de l’ACUP amb l’objectiu de donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari. Aquesta nova eina permetrà una millor coordinació entre universitats i el foment de nous marcs de col·laboració per a la realització de projectes conjunts amb altres universitats i ens públics de les diferents regions. A més facilitarà el grau de coneixement de la comunitat universitària, les ONG’s i la societat en general sobre els projectes i els àmbits de cooperació duts a terme per les universitats de l’ACUP. Es tracta d’un mapa viu i obert a noves aportacions i incorporacions. Tothom que està treballant amb una iniciativa encara no recollida, està convidat a contactar amb nosaltres per tal d’afegir-la i completar el mapa.

L’elaboració d’aquest mapa s’emmarca en l’Estratègia de Comunicació Conjunta de Cooperació Universitària al Desenvolupament impulsada per l’ACUP i compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Mapa de cooperació universitària