European Drivers for Regional Innovation

Impulsat per la Comissió Europea, el programa EU-Drivers: European drivers for a regional innovation platform persegueix l’objectiu de millorar la cooperació entre universitats, el sector privat i els governs regionals en un moment en què les universitats estan cridades a jugar un paper central en la nova societat i economia del coneixement.

La iniciativa, que va arrencar a la tardor del 2009, s’inscriví en el programa Lifelong Learning de la Comissió Europea i va tenir una durada de tres anys (finalitzà el 2012). Els nou socis del projecte, coordinats per l’organització ESMU–DEAN, són institucions vinculades a col·lectius professionals, associacions europees, institucions d’educació superior i xarxes regionals d’universitats, com l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Concretament comptà amb l’European Society for Engineering Education (SEFI), l’Association of Medical Schools in Europe (AMSE), la Business Schools and Companies Network (EFMD) i la xarxa de directius i gestors universitaris d’Europa (HUMANE). Pel que fa a la representació del sector de l’educació superior, a part de l’ACUP s’hi comptaven la Danube University Krems-University for Continuing Education (DUK), la Baltic Sea Region University Network (BSRUN) i la Aalborg University (AAU).

La finalitat del projecte era crear una comunitat de treball destinada a promoure la innovació regional, que estigués integrada per universitats i altres actors representatius del territori i que actuï de plataforma de difusió de materials d’aprenentatge i de foment de l’intercanvi de bones pràctiques. Aquesta tasca es vol acompanyar en últim terme d’un treball divulgatiu que permeti fer arribar les conclusions i recomanacions al teixit social i que possibiliti un diàleg fluït amb les autoritats europees. Pel que fa al treball de divulgació, la iniciativa va publicar informes anuals sobre projectes destacats que haguessin contribuït a la innovació regional i l’organització de conferències, tallers i seminaris per a la difusió dels resultats obtinguts.

Documents de referència per a la col·laboració en associacions regionals publicats pel projecte:

EU-DRIVERS toolkit of good practices on collaborative regional partnerships

Background report of the EU-DRIVERS First Annual Conference (Barcelona, 17 November 2010): Using the economic crisis as an opportunity for engaging universities in regional development

Background report of the EU-DRIVERS Second Annual Conference (Brussels, 1 December 2011): Universities' involvement in smart specialisation strategy

Executive report 1 - first EU-DRIVERS Annual Conference, Barcelona, 17 November 2010

Per a més informació: http://www.eu-drivers.eu/

 

Logo EU Drivers
EU-Drivers
EU-Drivers

L’aportació de les universitats en la formació de capital humà i en la creació i la transferència de coneixement pren especial rellevància en moments de crisi econòmica