La Universitat dels Nens i de les Nenes de Catalunya (udn2.cat)

Les universitats obren les portes als escolars de primària i a les seves famílies amb el Programa de la Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya (udn2.cat), una iniciativa que pretén apropar els infants al món científic i acadèmic, fent-los despertar l’interès per la ciència, la cultura i el coneixement.

El Programa de la udn2.cat s’articula a partir d’un conjunt d’activitats vinculades al món universitari dissenyades a mida dels escolars i que també vol fer partícips de l’experiència els pares i familiars, amb especial incidència en les capes socials més desfavorides. El que s’intenta és despertar la curiositat dels infants i dels pares per la vida universitària i fer-los prendre consciència del paper de la ciència, la tecnologia i la cultura en general.

El Programa, impulsat per l’ACUP amb la col·laboració dels departaments d’Educació i d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Talència i l’Obra Social de CatalunyaCaixa, constitueix un pas ambiciós per apropar la ciència i la universitat i divulgar el coneixement científic i els beneficis de la recerca, en tots els àmbits del saber. La udn2.cat s’orienta també com un instrument per potenciar la relació entre universitats i escoles i entre professors universitaris i mestres, i vol constituir una eina útil de suport a l’educació primària. La udn2.cat, a més, compta amb un Consell Assessor, que agrupa destacades personalitats i experts de l’educació primària i universitària, de les institucions implicades, dels mitjans de comunicació i del món de la divulgació i comunicació científica.

Després de diverses activitats preparatòries realitzades durant la primavera del 2010, el programa d’activitats arrenca a les universitats públiques el curs acadèmic 2010-2011. Durant el curs, els infants podran descobrir els campus de les vuit universitats que formen l’ACUP, escoltar i parlar amb professors i investigadors, assistir a classes magistrals, realitzar experiments als laboratoris o fer tallers de tecnologia.

El Programa de la Universitat dels Nens i les Nenes s’està posant en pràctica amb èxit en diverses universitats europees. En l’actualitat hi ha més de 200 iniciatives d’aquesta mena, dues terceres parts de les quals s’organitzen en universitats de països germànics, on va néixer la idea. El nombre creixent d’universitats dels nens ha portat a impulsar l’associació European Children’s Universities Network (ECUNET) , una xarxa d’institucions que acullen universitats dels infants i que té per objectiu identificar els diversos tipus de projectes, fer difusió de les millors pràctiques i instaurar criteris comuns que permetin avaluar-ne la qualitat. L’ACUP forma part des de l’any 2009 de la xarxa europea EUCUNET.

Universitat dels Nens i les Nenes
Universitat dels Nens i les Nenes

Durant el curs 2010-2011, més de 2.000 infants de primària d’arreu de Catalunya participaran en activitats organitzades per les vuit universitats