Government bodies

Presidència

  • President ACUP i Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Vicepresident ACUP i Rector de la Universitat de Girona
  • Vicepresidenta segona ACUP i Presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Vicepresident tercer ACUP i President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili
  • Secretari ACUP i Rector de la Universitat de Lleida

Assemblea general