Government bodies

Presidència

  • President ACUP i Rector de la Universitat de Girona
  • Vicepresidenta ACUP i Rectora de la Universitat Pompeu Fabra
  • Vicepresident segon ACUP i president del Consell Social de la Universitat de Lleida
  • Vicepresidenta tercera ACUP i Presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Secretari ACUP i Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Assemblea general