Government bodies

Presidència

  • President ACUP i Rector Universitat de Lleida
  • Vicepresident ACUP i Rector Universitat Politècnica de Catalunya
  • Vicepresident segon ACUP i President en funcions del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili
  • Vicepresident tercer ACUP i President del Consell Social de la Universitat de Barcelona
  • Secretari ACUP i Rector Universitat Autònoma de Barcelona

Assemblea general