Projecte EnRRICH

El projecte de foment de la recerca i la innovació responsables (EnRRICH) vol millorar la capacitat dels estudiants i el personal de l'educació superior per desenvolupar coneixements, habilitats i actituds per donar suport a la incorporació de Recerca i Innovació Responsable (RRI) al currículum.

El projecte EnRRICH (Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education) pretén millorar la capacitat dels estudiants i del personal d'educació superior per potenciar la implicació de la societat en tot el procés de recerca. En donar resposta a les necessitats de recerca de la societat expressades per les organitzacions de la societat civil (OSC), el concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI) s'incorporarà als currículums. El projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon2020 de la Unió Europea.

EnRRICH