Projecte Mastermind Europe

El projecte europeu Mastermind vol millorar la mobilitat nacional i europea dels estudiants de màster, avançant des d’un model d’admissió basat en el reconeixement de títols cap a una admissió basada en competències.

El projecte europeu Master Mind forma part del Programa Erasmus Plus, que coordina la Universitat d’Amsterdam (Vrije Universieit Amsterdam), amb la participació de l’Academic Cooperation Association (ACA), la Conferència de Rectors d’Alemanya i institucions d’educació superior d’Àustria, Finlàndia, Itàlia, Lituània i Eslovènia. L’objectiu del projecte de l’ACUP en el seu marc és millorar la mobilitat nacional i europea dels estudiants de màster, avançant des d’un model d’admissió basat en el reconeixement de títols cap a una admissió basada en competències. El projecte té una durada de tres anys, que va començar l'any passat, i en el seu marc l’ACUP és responsable de l’organització de dos focus groups per a coordinadors de màster de França, Espanya i Portugal per tal d’assistir-los amb l’elaboració d’un pla d’acció per impulsar l’admissió basada en competències en les seves institucions.

IMG