Desenvolupament Institucional i Formació en Gestió Universitària (DIGU)

El projecte DIGU tenia com a objectius establir relacions estables amb les universitats africanes, reforçar les capacitats institucionals de les universitats participants a través de cursos de formació i estades de directius i gestors, fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques i establir una xarxa de coneixement entre els participants.

En el marc del Programa de cooperació universitària amb Àfrica es va dur a terme l’any 2009 el programa de Desenvolupament Institucional i Formació en Gestió Universitària (DIGU). Les universitats participants en el projecte eren les que formaven el Consorci Interuniversitari de Gestió Universitària (CIGU), les vuit universitats públiques catalanes de l’ACUP (Universitat de Barcelona, Universtiat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya, i les cinc universitats africanes membres del consorci (Universitat d’Antananarivo (Madagascar), Universitat Cheikh Anta Diop (Senegal), Universitat Eduardo Mondlane (Moçambic), Universitat Nacional de Guinea Ecuatorial (Guinea Equatorial) i Universitat Yaoundé I (Camerún).

El projecte DIGU tenia com a objectius establir relacions estables amb les universitats africanes, reforçar les capacitats institucionals de les universitats participants a través de cursos de  formació i estades de directius i gestors, fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques i establir una xarxa de coneixement entre els participants.

El projecte es va desenvolupar en quatre fases:

1. Fase preparatòria

A través d’estades a les universitats participants en el projecte, es van conèixer les diverses realitats de les universitats africanes, cosa que va permetre identificar les principals necessitats  en matèria de gestió universitària.

2. Primera trobada: Barcelona - Catalunya

Al llarg d’una setmana, 15 directius i gestors universitaris de les universitats africanes, conjuntament amb més de 25 directius i gestors de les universitats catalanes, van treballar diferents dels temes identificats com a prioritaris en l’àmbit de la gestió universitària per part de les universitats africanes. A més, els participants van tenir l’oportunitat de conèixer les universitats catalanes in situ.

3. Segona trobada: Àfrica

Cada universitat participant en el Programa DIGU va organitzar un seminari d’un o dos dies sobre un tema d’especial interès per a la seva universitat al que participaren diferents experts catalans així com nacionals. Aquests seminaris van permetre involucrar un públic més ampli de cada universitat africana i, fins i tot, d’altres universitats del país. En aquesta segona trobada es van iniciar, a més, els treballs per concretar projectes futurs de col·laboració entre les universitats africanes i les universitats catalanes.

Els seminaris que es van organitzar van ser els següents:

a) “La posada en marxa del sistema de Llicenciatura / Màster / Doctorat (LMD)”

Universitat Nacional de Guinea Equatorial

b) “La universitat i el seu futur: reptes de la organització administrativa i de la recerca”  Universitat Cheikh Anta Diop

c) “El paper de la Universitat per al desenvolupament a través de la gestió de la recerca” Universitat de Yaoundé I

d) “La gestió i els processos d’avaluació de la qualitat interna”

Universitat Eduardo Mondlane i Universitat d’Antananarivo

4. Tercera trobada: Dakar

El programa DIGU es va clausurar amb una tercera trobada entre els directius i gestors de les universitats africanes i les universitats catalanes que es va celebrar a la Universitat Cheikh Anta Diop a Dakar, Senegal. Aquesta trobada es va basar, sobretot, en la formalització de la col·laboració a llarg termini entre les universitats catalanes i africanes, així com en concretar diversos projectes futurs de col·laboració interuniversitària tant en l’àmbit de la gestió universitària com en l’àmbit de la formació i la recerca.

 

DIGU