Educació per al Desenvolupament Sostenible (EpDS)

Projecte que contribueix a crear estructures que facilitin la introducció a diferents nivells de l'EpDS, així com a generar incentius i sistemes de reconeixement, facilitar el disseny d’una proposta docent conjunta i establir un sistema d’indicadors per mesurar-ne l’impacte.

El 18 de febrer de 2016 es va celebrar la reunió constitutiva del grup de treball en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EpDS) adscrit a la Comissió de Responsabilitat Social Universitària (RSU) de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Conformat per vicerectors acadèmics i de cooperació al desenvolupament així com personal tècnic responsable del foment de l’EpDS a les universitats públiques catalanes, aquest grup de treball té l’objectiu de promoure la institucionalització de l’EpDS a les universitats de l’ACUP. Concretament, vol fomentar una visió conjunta de l’EpDS en el sistema universitari català i contribuir a crear estructures que en facilitin la introducció a diferents nivells, així com a generar incentius i sistemes de reconeixement, facilitar el disseny d’una proposta docent conjunta i establir un sistema d’indicadors per mesurar-ne l’impacte. La primera reunió del grup de treball va servir per analitzar i debatre diferents conceptes i tradicions de l’EpDS, així com per compartir les experiències de les universitats membres de l’ACUP per tal de trobar punts de col·laboració i identificar eixos de treball comuns.

La iniciativa s’emmarca en el projecte “Educació per al Desenvolupament Sostenible a la Universitat” (ESDU), impulsat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) en col·laboració amb l'ACUP. Vol potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania activa i compromesa davant la transformació de les desigualtats a escala local – global. En marxa des del curs 2013-14, ESDU ha afavorit l'articulació d'un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d’integració curricular de l'EpD a la UAB i a nivell català. Es duu a terme en col·laboració amb l’ACUP mitjançant una estratègia de treball en xarxa que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, oficines de cooperació universitària i entitats, entre d’altres, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

 

ESDU

Documents
ESDU

També et pot interessar