Contribució de les universitats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L’ACUP vers l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Una de les línies estratègiques de treball que va adoptar l’ACUP, a partir de la respectiva aprovació per part de la comunitat internacional a la seu de les Nacions Unides al setembre de 2015, fou l'Agenda 2030 i els respectius 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Des de la seva aprovació, l’ACUP impulsa i coordina diversos projectes i iniciatives dirigides a la reflexió i implementació de l’Agenda 2030 en l’entorn de l’Educació Superior, com n'és la Declaració 'El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou' i el llançament del portal www.ods.cat, a través del les universitats públiques catalanes mostren exemples i casos de la seva contribució a l'assoliment dels ODS a través de la seva activitat docent i de recerca.

Una de les línies de treball específiques de la xarxa internacional GUNi (Global University Network for innovation), la qual l’ACUP n’ostenta el secretariat i presidència, és també l’Agenda 2030. En aquest cas, posant èmfasi especialment en aliances, coneixement i recerca. El projecte de la xarxa GUNi basat en els ODS es divideix en les següents tres grans activitats:

L’ACUP també contribueix a l’avenç de l’Agenda 2030 en el marc de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, iniciativa pionera que promou el progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural de Catalunya per mitjà de la cooperació estable entre les universitats, les empreses, les administracions públiques i les organitzacions de la societat civil. , Les activitats impulsades des d’aquesta plataforma se centren, entre d’altres coses, en teixir aliances i estimular noves col·laboracions multi-actor que permeten als seus membres avançar de forma co-responsable i més eficient vers l’assoliment dels ODS. Destaquen les VI Jornades Catalunya Futura 2020 “La crisi de la Covid-19: una oportunitat per accelerar la implementació de l’Agenda 2030”, celebrades en línia a l’octubre de 2020.

Entre els projectes dels quals l’ACUP forma part actualment, destaquen per la seva aportació a l’Agenda 2030 també: TeRRIFICA (consorci format per 7 institucions i finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea. El projecte pretén fomentar l’acció climàtica (SDG13) i influir en les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic mitjançant la recerca i la innovació responsables (RRI) i la co-creació de coneixement entre actors rellevants i la ciutadania en les sis regions pilot arreu d’Europa on el projecte té incidència), DECODE (European Deans Council For Sustainable Development) i la propera Conferència Mundial UNESCO en Educació Superior (WHEC2022), en la qual els ODS seran una de les 10 temàtiques principals. La WHEC2022 se celebrarà a Barcelona a mitjans del 2022 i comptarà amb l’ACUP/GUNi com a soci local principal.

ods

També et pot interessar