Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català

El desenvolupament i la promoció de la formació dual en el sistema universitari català és una de les línies de treball de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

En aquesta línia destaquen les dues edicions de l'Informe "Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català"; publicació impulsada per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), a través de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI), i dirigida i coordinada pel professor Ferran Badia de la Universitat de Lleida (UdL), institució pionera de la implementació d'aquesta modalitat formativa.

L'Informe vol contribuir a fomentar la formació dual en l'àmbit de l'educació superior de Catalunya. Aquest model pedagògic, basat en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un de professional, responsables ambdós de la formació, el seguiment i l’avaluació de l’aprenent, requereix, a més, comptar amb la complicitat de les institucions, encarregades d’establir el marc legal necessari. 

Des del convenciment de que per a posar en marxa un model propi de formació universitària dual són imprescindibles la implicació i la interrelació dels múltiples actors del territori, aquests informes recullen veus diverses: d’una banda, la de les seves universitats membres i, d’altra banda, la dels agents no universitaris (governs, patronals, cambres, sindicats, fundacions…) i experts nacionals i internacionals.  

Actualment l'Informe compta amb dues edicions:

fd