CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-Based and Mobile European University)

És la iniciativa conjunta de cinc universitats centrades en la recerca: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i la Universitat de Montpeller

La CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-Based and Mobile European University) és una universitat europea accessible, mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes. És la iniciativa conjunta de cinc universitats centrades en la recerca: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i la Universitat de Montpeller. Es va crear per convertir-se en un exemple mundial de model de bones pràctiques per augmentar la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu del panorama de l’educació superior europea. La CHARM-EU treballa per crear model universitari innovador capaç d’adoptar els canvis necessaris per fer front als reptes de la societat, eliminant les fronteres i vinculant les solucions locals amb les globals.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) hi participa com a associate partner.

Més info: www.charm-eu.eu

charmeu