Portal de bones pràctiques d’innovació docent

Aquest portal aplega, periòdicamentt, casos de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), conjuntament amb la Secretaria de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, duen a terme el 'Portal de bones pràctiques d’innovació docent' de les vuit universitats públiques catalanes, disponible en línia al web bonespractiques.acup.cat

Context:

El context actual ens porta a reflexionar sobre les diverses accions que s’han realitzat en l’àmbit de la innovació docent en l’educació. Per aquest motiu, aquest recull d’experiències vol posar en valor els esforços i les iniciatives que les universitats han realitzat per situar l’educació superior en un referent a nivell internacional.

Aquest portal de bones pràctiques selecciona aquells treballs que se centren en la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió dels propis centres educatius. Els casos escollits estan valorats per un comitè científic format per experts en àmbits de la innovació docent, seguint uns criteris d’avaluació. Es prioritzen aquells casos que:

- Intenten donar solucions a  problemes educatius  detectats pel professorat

- Poden donar resposta a un projecte col·lectiu i per tant afecten a tot el centre o al seu entorn

- Fomenten el treball en equip i col·laboratiu entre l’alumnat, el professorat, el centre i l’entorn

- Inclouen recursos nous i utilització de les TIC

- Mostren noves maneres de relacionar la universitat amb el seu entorn

Objectius del projecte:

- Donar visibilitat a les pràctiques d’innovació docent de les universitats públiques catalanes

- Posar en valor les iniciatives que es duen a terme des de les universitats

- Crear un recull de bones pràctiques d’innovació docent través de l’ACUP

- Difondre bones pràctiques d’innovació docent en l’Educació Superior

Destinataris:

Aquest projecte està destinat a tots els membres de la comunitat educativa i de la societat. Per això, de cada una de les experiències seleccionades s’ha realitzat una fitxa amb la informació detallada del projecte perquè altres professionals ho puguin conèixer i ho puguin aplicar en el seu àmbit d’actuació.  A més d'aquest material, s’han fet un seguit de vídeos, agrupats segons les temàtiques dels projectes, i en cada un d’ells s’entrevisten als docents que han participat en aquest projecte. A través dels vídeos s’ha volgut transmetre una informació més general sobre el contingut de l’experiència, amb la finalitat d’arribar a un públic més global.

portalbp