Josep Pallarès Marzal

Rector de la Universitat Rovira i Virgili

Nascut a El Perelló l'any 1967, ha estat director general d’Universitats i director general de Planificació d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (2016-19) i, a la Universitat Rovira i Virgili (URV), vicerector de Política Acadèmica i de PDI (2014-16), vicerector de PDI (2008-14), vicerector de Transferència i Innovació (2006-08) i director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (2000-06).

Va iniciar la seva formació acadèmica estudiant Física a la Universitat de Barcelona. L’any 1997 va defensar la tesi al Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriorment, va fer una estada postdoctoral d’un any al Debye Institute de la Universiteit Utrecht, als Països Baixos.

Es va incorporar a la URV l’octubre de 1991, on ha estat titular d’escola universitària interí, titular d’escola universitària i titular d’universitat. Des del 2009 és catedràtic d’universitat de Tecnologia Electrònica. Ha impartit principalment assignatures obligatòries de grau i optatives de màster a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. A més, ha dirigit i codirigit 10 tesis doctorals, totes amb menció internacional. És professor distingit de la URV.

És membre del grup de recerca Nanoelectronics and Photonic Systems, autor de més de 100 publicacions a revistes internacionals indexades (h = 40) i coautor de dues patents. Ha estat investigador principal de projectes de la Unió Europea, Consolider i del Plan Nacional. Té experiència en dispositius semiconductors i fotònics. La seva línia de recerca actual és la fabricació, caracterització i modelització de cèl·lules solars amb materials orgànics i polimèrics. És senior member de l’Electron Device Society (EDS) de l’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

Josep Pallarès