Joan Guàrdia

Rector de la Universitat de Barcelona

Joan Guàrdia Olmos és Rector de la Universitat de Barcelona des del 12 de gener de 2021. Catedràtic d'Universitat en la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (Espanya) exerceix la seva activitat docent des de 1984 en els tòpics propis de la metodologia de recerca en psicologia. Doctor en Psicologia per la mateixa universitat, va cursar estudis de postgrau en Statistical Data Analysis en la Universitat d'Essex (Anglaterra). Durant aquest període ha participat en més de trenta cursos de doctorat (nacionals i internacionals), és professor convidat en diverses universitats i ha impartit més de cent seminaris en àmbits propis de la seva activitat investigadora en universitats europees i americanes. La seva activitat investigadora li ha portat a la direcció de més de vint tesis doctorals, tant en la seva pròpia universitat com en unes altres i a la presentació de més de 250 comunicacions en Congressos i reunions científiques, així com a la publicació de més de 40 llibres i capítols i finalment a la generació de més de 250 articles científics, dels quals més de 200 en revistes indexades i més de 180 en revistes pròpies del Journal Citation Reports. En l'actualitat és el coordinador responsable del Grup Consolidat de Recerca (SGR 266) sobre Quantitative Psychology (www.ub.edu/qpsych) i també del Grup d'Innovació Docent Consolidat (UB/024) sobre Aprenentatge de l'Estadística en Salut (www.ub.edu/gid-estadistica/). Ha exercit diversos càrrecs acadèmics en la gestió universitària tant en la seva universitat com en altres institucions. Igualment és avaluador de diferents convocatòries i programes de diverses agències d'avaluació nacionals i internacionals.

Joan Guàrdia