Casos Seleccionats

 

1) METODOLOGIES INNOVADORES

 

1.1. ApS, ludificació i ABP

- Millora de competències personals i prosocials a través de projectes d’aprenentatge i servei. Projectes de compromís social entre futurs mestres d’educació Infantil i les escoles. Universitat Autònoma de Barcelona

- Millora del rendiment dels estudiants d’enginyeria a través de la ludificació. Universitat Autònoma de Barcelona

- L’aprenentatge basat en problemes (ABP) a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona

Vídeo

 

1.2. Noves metodologies per a nous processos d’aprenentatge

- Laboratori 3.0: Virtualització del laboratori amb una metodologia centrada en l'estudiant. Universitat Rovira i Virgili

- Els MOOC, un repte per a les universitats, el professorat i la formació a distància: Una aproximació des de la Universitat Pompeu Fabra.

- Projecte INSPIRE3. Universitat Politècnica de Catalunya

Vídeo

 

2) AVALUACIÓ

 

2.1. Sistemes i programes d’avaluació

- Estudi dels sistemes d’avaluació innovadors i coherents amb el plantejament pedagògic del procés de Bolonya en el grau en humanitats de la Universitat Pompeu Fabra

- L’avaluació dels aprenentatges en la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Una tasca col·lectiva

- L’assegurament de la qualitat dels resultats dels programes formatius de la Universitat Autònoma de Barcelona

Vídeo

 

2.2. Instruments i models d’avaluació

- Un model de rúbrica per a la valoració dels programes educatius en l'educació superior. Estudi sobre les consideracions sorgides en el procés d’elaboració. Universitat de Barcelona

- El protagonisme dels estudiants en la seva pròpia avaluació: validació del procés i dels instruments d’avaluació de l’aprenentatge pràctic i d’una competència associada. Universitat de Barcelona

Vídeo

 

3) TIC

 

3.1. Millores educatives a través de recursos digitals

- E-learning en farmacologia. 2. Resultats de l’aplicació d’una nova metodologia. Universitat de Barcelona

- L’orientació professional i acadèmica a l’ETSE. Innovació tecnològica orientada a l’ocupabilitat i al territori. Universitat Rovira i Virgili

- Una estratègia per a la formació i avaluació de la competència digital dels docents. Universitat Rovira i Virgili

Vídeo

 

3.2. Eines TIC per la docència

- Viquipsicologia: l’ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit. Universitat de Barcelona

- Ús de les analítiques de l’aprenentatge en entorns col·laboratius en línia: seguiment i avaluació d’interaccions comunicatives en l’assignatura de competències TIC de la Universitat Oberta de Catalunya

- Eficàcia de l’eina de WIRIS quizzes en un curs de matemàtiques en línia. Universitat Oberta de Catalunya

Vídeo

 

4) PRÀCTIQUES EXTERNES

 

4.1. Relació universitat-societat

- Desenvolupament de la formació dual a la Universitat de Lleida

- Fórmules de col·laboració universitat-societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO). Universitat de Barcelona

Vídeo

4.2. Reflexió sobre les pràctiques externes

- Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. El dossier d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas. Universitat d’Andorra i Universitat Rovira i Virgili

- La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola. Universitat de Barcelona

Vídeo

 

 

 

Adjunts