E-administració

L'objectiu de l’e-Administració és aconseguir que les universitats esdevinguin uns organismes més eficients, canviant la forma de treballar d’aquestes en base a digitalització dels processos, expedient electrònic, procediment administratiu automatitzat, entre altres.

El projecte d’Administració-e sorgeix de les obligacions de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics per tal de garantir el dret de la comunitat universitària a relacionar-se amb aquesta a través de mitjans electrònics.

D’aquesta manera es vol garantir el dret de no haver d’aportar cap document a les administracions públiques si aquest ha estat elaborat per una altra, o bé una altra administració té ja en el seu poder aquest document. També per garantir el dret a consultar l’estat d’un tràmit per mitjans electrònics. Així es vol implementar un conjunt d’eines d’Administració-e per garantir els drets anteriors i compartir els desenvolupaments fets per les diferents administracions en aquest àmbit.

En aquest sentit, la voluntat de les universitats ha estat, és i serà el de donar un millor servei a la comunitat universitària a un cost inferior. El projecte d’Administració-e és, per tant, una estratègia de millora de la universitat. D’aquí que aspectes com la relació telemàtica, el procediment administratiu automatitzat, l’expedient electrònic, la interoperabilitat o la els consorciació de serveis siguin claus en l’estratègia de les universitats en l’àmbit de l’Administració-e. El gran objectiu de l’Administració-e és aconseguir que les Universitats esdevinguin uns organismes més eficients, canviant la forma de treballar d’aquestes en base a digitalització dels processos, expedient electrònic, procediment administratiu automatitzat, entre altres. I alhora fer-ho conjuntament, aprofitant sinèrgies, estalviant i avançant més ràpidament. Entre els projectes, destaquen:

Normativa e-Administració; Catàleg comú de serveis d'e-Administració, Mapa d'Interoperabilitat, Mòduls d’informació i formació; Registre telemàtic; e-Identitat i e-Signatura; e-Arxiu; e-Factura; Tramitador, Gestor d'expedients, e-Digitalització i e-Impressió; evidències electròniques, e-Notificació; e-Vot; Interoperabilitat, Eines de gestió documental, vocabulari de metadades, quadre de classificació, calendaris de conservació.

E-admin

Les universitats de Catalunya han fet un important esforç per tal d’introduir novetats tecnològiques d’una manera racional i estructurada

El departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha destinat més de 5 milions d’euros per avançar en l’e-administració