Contribució de les universitats als Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les universitats juguen un paper cabdal a l’hora de contribuir a la transformació social i al desenvolupament sostenible a través de tres missions: la formació, la recerca científica i la innovació. Per primer cop, aquest rol queda reflectit en la formulació dels ODS. Davant d’aquest nou context, les universitats públiques catalanes manifestem el nostre compromís de contribuir i d’alinear-nos amb l’agenda mundial de Nacions Unides.

Apostem per situar el desenvolupament sostenible al centre de la nostra missió com a institucions d’educació superior i, per tant, vetllarem per assegurar la

Les universitats juguen un paper cabdal a l’hora de contribuir a la transformació social i al desenvolupament sostenible a través de tres missions: la formació, la recerca científica i la innovació. Per primer cop, aquest rol queda reflectit en la formulació dels ODS. Davant d’aquest nou context, les universitats públiques catalanes manifestem el nostre compromís de contribuir i d’alinear-nos amb l’agenda mundial de Nacions Unides.

Apostem per situar el desenvolupament sostenible al centre de la nostra missió com a institucions d’educació superior i, per tant, vetllarem per assegurar la coherència del compromís amb els ODS en els nostres àmbits d’actuació.

Aspirem a que les universitats membres de l’ACUP es puguin distingir en el futur pel seu compromís i per la contribució a l’agenda 2030, com a part fonamental del nostre compromís social: apostar per situar-les a l’avantguarda internacional, com a exemples de vinculació i compromís a la societat més propera i al conjunt del planeta.
    
Perquè això sigui possible les nostres universitats tenen el repte de repensar els seus compromisos pel que fa a les seves polítiques, especialment les de sostenibilitat, de cooperació universitària al desenvolupament i, en general, de responsabilitat social. Així mateix, en el marc de cada una de les nostres universitats, però també de l’ACUP, caldria aglutinar aquestes polítiques, mitjançant una coordinació eficaç que asseguri la coherència de totes les accions realitzades i dotar-les de la rellevància necessària. Aquesta coordinació ha de centrar-se en les línies d’actuació vinculades a l’agenda i ha de contribuir a crear espais d’intercanvi i de discussió col·lectiva que promoguin la implicació dels diferents agents a través de processos participatius entre els diferents sectors universitaris, ja que la participació i el debat són part de l’aprenentatge cap a un model de societat orientat al desenvolupament sostenible.

Més informació aquí 

uods

També et pot interessar