Llibre Blanc

2008

En els darrers anys, les universitats han estat sotmeses a un procés de reflexió i de canvis importants. Les universitats són cridades a jugar un paper estratègic en la nova societat i en l'economia del coneixement. Per això, des de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) es considera que el moment actual és idoni per confegir i donar a conèixer el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya que contribueixi, aportant un punt de vista català, a la reflexió europea sobre la Universitat. El Llibre Blanc és, a més, la configuració d'un full de ruta comú de les universitats públiques catalanes per construir la Universitat de Catalunya, una estratègia col·lectiva i cooperativa que servieix per situar el nostre país com a espai universitari de referència al sud d'Europa.

Adjunts
Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya