Viatges institucionals

Una de les activitats més importants que fa l’ACUP, en el marc del Pla de Relacions Internacionals, és la de donar a conèixer el sistema universitari català al món i a la vegada aprendre d’altres sistemes universitaris.

Cada any, l’ACUP realitza un viatge institucional amb la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a una ciutat diferent per presentar el sistema català i aprendre del sistema del país de destí amb l’objectiu de millorar ambdós i crear espais de col·laboració entre les universitats. A més, abans de realitzar el viatge, l’ACUP elabora un document sobre el sistema universitari del país de destí que analitza el funcionament del sistema universitari: dades bàsiques del país, antecedents, finançament, estructura dels estudis, governança universitària, sistema d’innovació i recerca, internacionalització i cooperació universitat-empresa. S’han realitzat viatges institucionals a països com Israel, Estats Units, Països Baixos, Àustria, Dinamarca, Irlanda, etc.

àustria