2a edició de l'informe "Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català"