Escola de Gestió Universitària i de la Recerca

L’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca és el programa que agrupa les iniciatives formatives promogudes per l’ACUP en l’àmbit de la gestió universitària i de la recerca.
Gestió