La tercera edició de les ‘Jornades Catalunya Futura’ dibuixa nous reptes per a la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació

Els dies 12 i 13 de juny d’enguany es van celebrar les Jornades Catalunya Futura, impulsades per la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (CTI), al Monestir de Poblet. En aquesta tercera edició s’hi va analitzar i debatre sobre la temàtica de la innovació per a la competitivitat territorial. Una cinquantena de representants de les universitats públiques catalanes, de diverses empreses i associacions empresarials, i d’institucions catalanes, així com un seguit d’experts i representants polítics de l’Estat i de la Unió Europea hi van prendre part, a porta tancada.

La temàtica de la innovació per a la competitivitat territorial és absolutament rellevant en aquests moments i ho serà en els propers anys. Com aconseguir que Europa i les seves regions incrementi la competitivitat i mantingui l’estat del benestar en un món global és un repte i alhora una necessitat. És per això que durant les Jornades s’ha dut un diagnòstic compartit sobre la situació de la competitivitat i la innovació a Catalunya.

El primer dia de les Jornades es va iniciar amb la benvinguda del pare Lluc, prior de Poblet. Posteriorment, Enric Fossas, president de l’ACUP i rector de la UPC; Lluís Prats, cap de la Unitat d’Afers Internacional de la direcció general de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i PIMEs de la Comissió Europea; Josep Gonzàlez, president de PIMEC; Ernest Quingles, president de la Comissió d’Innovació de Foment del Treball Nacional i president d’EPSON Ibérica; i Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació Bancària "la Caixa", com a organitzacions impulsores de la Plataforma CTI van pronunciar els respectius discursos institucionals per a emmarcar la temàtica de treball.

A continuació Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’ACUP va exposar la feina de la Plataforma CTI en els seus tres anys d’existència i les seves perspectives de futur a partir del sis àmbits de treball: les Jornades Catalunya Futura, Seminari Internacional, workshops i seminaris, informes i estudis, projectes col·laboratius i difusió del coneixement i de la cultura de la innovació.

 

Miquel Barceló, expert en el programa RIS3 de la direcció general de la Regió Unió Europea va exercir de conductor de les dues sessions de treball del primer dia de les Jornades. Francesc Xavier Grau, director acadèmic de la GUNi i Maria Salamero, directora d’Innovació i Coneixement d’Aqualogy van intervenir en una primera sessió de treball dedicada a ‘El paper de les universitats i les empreses en la competitivitat’. La segona sessió́ de treball del primer dia va estar dedicada a ‘La innovació́ regional i competitivitat global: construint una visió́’ amb intervencions a càrrec de Xabier Goenaga, responsable de la Unitat d’Anàlisi de Sistemes d’Innovació, Joint Research Centre, Comissió Europea; Ramon Carbonell, president de FemCAT i president del Consell Social de la UPC; i Lluís Prats, cap de la Unitat d’Afers Internacionals, Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i PIMEs de la Comissió Europea.

Un sopar-conversa centrat en ‘La societat i l’economia del coneixement. Propostes d’acció́ per governs, empreses i universitats’ va cloure el primer dia de treball de les Jornades Catalunya Futura. Va moderar Josep González, president de PIMEC, i van participar Carmen Vela, secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, Govern d’Espanya; Joaquín Almunia, exvicepresident de la Comissió Europea i excomissari europeu de la Competència; Dídac Ramírez, rector de la UB; Guillermo Dorronsoro, degà de la Deusto Business School; i Xavier Torra, vicepresident executiu d’EURECAT.

L’endemà, 13 de juny, un debat a l’entorn de ‘L’impacte de la política europea, les seves eines de suport’ moderat per Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Consell Social de la UdG, va encetar la tercera sessió de treball. Van intervenir com a ponents Ernest Maragall, eurodiputat d’ERC; Lluís Jofre, director general d’Universitats, Generalitat de Catalunya; Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona; i Josep A. Planell, rector de la UOC.

A migdia del 13 de juny Enric Fossas, president de l’ACUP, va exposar les conclusions i la cloenda de les Jornades Catalunya Futura sobre la innovació́ per a la competitivitat territorial. Van intervenir com a ponents en aquesta sessió Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació́ Bancaria "la Caixa"; Josep Gonzàlez, president de PIMEC; Lluís Jofre, director general d’Universitats, Generalitat de Catalunya; i Carmen Vela, secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació́, Govern d’Espanya.

Durant les Jornades Catalunya Futura es va constatar que Catalunya, malgrat estar en una bona posició tant per la seva tradició industrial i de foment del talent com de la feina ben feta entre tots els actors en els darrers 25 anys, ha perdut en aquests darrers anys competitivitat i capacitats d’innovació en el panorama europeu i global. Per afrontar aquesta situació, els participants van posar damunt la taula que la Plataforma CTI ha de tenir un rol clau per aconseguir un diagnòstic acurat d’aquesta situació. Una proposta en aquesta línia seria que la Plataforma CTI posi en marxa un Outlook permanent i sistemàtic sobre la innovació i la competitivitat de Catalunya, que generi informes periòdics i informació genèrica i per sectors específics.

En el marc de les Jornades es va parlar també del programa RIS3, mitjançant el qual la UE ha replantejat el disseny i l’assignació dels Fons Estructurals pel període 2014-2020 amb un enfocament destacat per tot allò que generi creixement sostenible i inclusió, i lligam entre recerca i innovació. Els participants van concloure que, per tal de treure’n el màxim profit, és necessària una governança del programa RIS3CAT que dirigeix la Generalitat de Catalunya a través de la qual els actors empresarials i acadèmics participin de forma molt més activa en el seu redisseny, implementació i seguiment. En aquest sentit, hom va constatar que les empreses i les universitats volen ser protagonistes en els projectes RIS3CAT i la Plataforma CTI podria jugar un rol important en aquest sentit. Alhora, es vol reforçar la connexió de les universitats i centres tecnològics amb les empreses, establint finestretes úniques i activant les accions comercials d’alt nivell professional.

Entre les nombroses propostes sorgides durant les conclusions de les Jornades va fer-se evident també que pel desenvolupament industrial i de serveis del Catalunya és imprescindible un manteniment de les polítiques públiques, de la mateixa manera com s'ha fet en polítiques de recerca que s'han mantingut estables independentment dels diversos governs i cicles polítics. És per això que els participants van assegurar que al una major inversió en R+D, però també una aportació pública i privada majors en innovació empresarial. En aquesta mateixa direcció es va posar damunt la taula la proposta per a futurs executius que l’impuls de les polítiques públiques en matèria d’innovació, recerca i competitivitat a Catalunya estigui en un sol departament d’universitats, recerca i innovació, i mitjançant una comissió depenent de presidència del govern que coordini totes les actuacions sectorials i transversals.

Per acabar, en les Jornades Catalunya Futura es va acordar que la Plataforma CTI promogués l’establiment d’una Agenda per a la innovació i la competitivitat catalana 2015-2020, fruit del treball conjunt d’empreses i centres de coneixement. Una Agenda que consistís en la proposta d’accions concretes, quantificables, realistes i que permetin avançar de forma clara en la innovació i competitivitat de les empreses catalanes i en el paper de la universitat en aquest sentit.

La Plataforma CTI, promoguda per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, PIMEC (patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), Foment del Treball Nacional i la Fundació La Caixa, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i d’un conjunt d’empreses radicades a Catalunya, és un projecte estratègic per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya i promoure la interacció i la cooperació estable entre el món empresarial, les universitats i les administracions públiques. Durant les Jornades es va signar un conveni amb Matholding, que d’aquesta manera passa a engruixir el nombre d’empreses que participen en el projecte Plataforma CTI.

 

També et pot interessar