ATLES de la Innovació a Catalunya

La Plataforma CTI ha elaborat uns casos d’estudi, l'Atles de la Innovació a Catalunya, per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i empreses.

L’Atles de la Innovació a Catalunya identifica i recull casos d’estudi basats en experiències reeixides de cooperació entre els grups de recerca de les universitats públiques catalanes i les empreses en sectors econòmics molt diversos a fi de posar-les en valor i donar-les a conèixer.

Els tipus de col·laboració que s’hi inclouen són múltiples: formació dual, pràctiques professionals, prestació de serveis i consultoria, projectes de recerca i innovació, patents i llicències, transferència de coneixement i tecnologia, incubació d’empreses de base científica, etc.

Per a cada cas d’estudi, s’explica en què consisteix l’experiència de cooperació i s’analitzen els elements que hi intervenen: com apareix la necessitat de col·laborar entre els agents? Quins són els mecanismes per iniciar el contacte i assegurar, posteriorment, una bona interacció? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins resultats obtenen ambdues parts? etc. 

L’objectiu és mostrar, des d’àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en aquesta col·laboració. S'hi pot accedir al següent enllaç plataformacti.cat/atles-de-la-innovacio-a-catalunya

Atles
ATLES