Nou web dels Informes d'Indicadors i Impactes de les universitats públiques catalanes

El nou web dels Informes d'Indicadors i Impactes de les universitats públiques catalanes es troba disponible a www.indicadorsuniversitats.cat.

El web inclou els 9 informes publicats per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques des de 2011 fins l'actualitat. Mitjançant la publicació periòdica d'aquests informes, les universitats públiques catalanes reten comptes de la seva activitat i dels resultats i els impactes de la inversió pública a les institucions i societat. 

En funció dels indicadors analitzats, hi ha disponibles tres tipus d'informes:

  • INFORMES D'INDICADORS DE RECERCA I INNOVACIÓ: La recerca i la innovació constitueixen l’eix vertebrador de les economies més avançades, basades en el coneixement. Tenint present el compromís en la generació de coneixement, transferència a la societat i l'obligació de transparència i de retiment de comptes, els Informes d'indicadors de recerca i innovació se centren en el seguiment i projecció de l'activitat de recerca i innovació del sistema universitari català.
  • INFORMES D'INDICADORS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA: La formació de ciutadans crítics i compromesos i de professionals competents és la primera missió de les universitats; ho ha estat històricament i ho continua sent avui dia en un món més complex, més canviant i cada cop més globalitzat. Aquests informes pretenen donar a conèixer un seguit de dades sobre la formació i la docència universitària, tenint en compte tots els aspectes que hi intervenen, des dels estudiants i el personal docent i investigador mateixos fins als programes formatius i la corresponent acreditació de qualitat, passant per les infraestructures, la mobilitat internacional o les ofertes de formació al llarg de la vida.
  • INFORMES D'IMPACTES DE L'ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA A LA SOCIETAT: L’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya analitza la contribució d’aquestes institucions i xarxes de coneixement a la riquesa del país a través de diversos indicadors quantitatius i qualitatius. Centrat en els beneficis socials i econòmics, aquest estudi pretén bastir una imatge al més acurada possible dels beneficis que reporta tenir un sistema universitari i de recerca públic capdavanter. L’estudi Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat fa un recorregut extens sobre la repercussió directa i indirecta de l'activitat que les universitats públiques catalanes tenen en la societat i l'economia de Catalunya.
Imatges
Nou web - Informes Indicadors