Presència internacional

Una de les estratègies clau del Pla de Relacions Internacionals de l’ACUP és la d’enfortir la presència internacional activa en fòrums, fires, organismes internacionals i institucions supranacionals per fomentar noves aliances i donar a conèixer el sistema universitari públic català.

L’ACUP participa activament any rere any en les majors fires d’educació superior del món: EAIE, NAFSA, APAIE i també en organismes internacionals com l’European University Association (EUA) i la International Association of Universities (IAU). D’aquesta manera es promociona el sistema universitari català arreu del món, s’estableix una marca diferenciada i s’aconsegueix la presència de l’ACUP i les seves vuit universitats en els centres de debat més importants per a la innovació i modernització de les universitats.

fira