Se celebra seminari de debat i reflexió sobre la cooperació universitària amb el Marroc

El dia 18 de febrer es va celebrar a la Universitat de Girona el Seminari de reflexió i debat sobre la cooperació universitària amb el Marroc. L’objectiu principal d’aquest seminari va ser identificar els interessos principals de la comunitat acadèmica i científica catalana per col·laborar amb el Marroc. La jornada, organitzada per l’ACUP, va comptar amb una trentena de participants, entre ells professors i investigadors amb experiència en cooperar amb el Marroc, responsables de les oficines de relacions internacionals i de cooperació al desenvolupament de les universitats publiques catalanes així com el Cònsol del Marroc a Girona i un seguit d’experts i representants de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i la Unió per a la Mediterrània.

Aquest seminari s’emmarca en el procés d’elaboració de l’estratègia de cooperació universitària amb el Marroc que té com a objectiu reforçar els vincles de col·laboració amb dos dels països prioritaris de la cooperació catalana, Marroc i Moçambic, i compte amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Per més informació sobre l’estratègia país, podeu consultar aquest enllaç.

Imatges
Se celebra seminari de debat i reflexió sobre la cooperació universitària amb el Marroc