Èxit de la II Conferència HEIRRI a Viena: educació cap a una societat responsable, transformant universitats a través de l'RRI

La segona i última conferència HEIRRI celebrada a Viena el 27 d'abril de 2018 ha reunit al voltant de 150 persones de 43 països sota el títol "Educació cap a una societat responsable, transformant universitats a través de l'RRI". L'esdeveniment s'ha centrat a parlar sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de l'RRI, així com en presentar el treball realitzat durant gairebé tres anys de projecte.

Professionals de tot el món s'han reunit a Viena en una conferència enriquidora i amb molta participació i sessions interactives. L'acte va comptar amb tres discursos principals: Rolf Tarrach (European University Association), Melanie Smallman (University College London) i Vincent Blok (Universitat de Wageningen). A més, hi va haver un panell de pòsters amb 13 participants i una sessió de cites ràpides amb 17 iniciatives. 

La conferència va ser un gran èxit. Els participants van expressar les seves opinions positives a través de Twitter (llegiu la compilació de tweets aquí) i també personalment a molts representants de HEIRRI. No només el contingut estava ben planificat, sinó que també les discussions i les iniciatives que es van donar eren clau en el tema.

Ara que el projecte HEIRRI s'acosta al final, aquesta conferència ha estat la millor ocasió per presentar el treball realitzat i un primer llançament dels programes de formació HEIRRI, que ja estan disponibles al lloc web d'RRI Tools. L'esdeveniment també ha estat un gran moment per consolidar la comunitat compromesa amb l'ensenyament de pràctiques responsables en recerca i innovació. La conferència ha estat organitzada per Ecsite, la xarxa europea de centres científics i museus, amb el suport local de la Xarxa del Centre de Ciència.

L'equip HEIRRI es va reunir el dia anterior a la conferència per celebrar una trobada interna. Representants de les institucions del consorci i els membres del Consell Assessor de HEIRRI es van reunir a les instal·lacions de l'IHS per a la reunió.

El programa va comptar amb la participació directa de representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, universitats implicades des d'un bon inici del projecte en promoure la integració de RRI dins l'Educació Superior. L’ACUP forma part del consorci del projecte, juntament amb vuit institucions europees més, liderant la internacionalització i comunicació del mateix. D’entre les properes activitats a destacar, l'ACUP organitzarà una jornada dirigida a les universitats públiques catalanes on es presentaran els programes de formació i els materials educatius desenvolupats des de HEIRRI. Es tracta de materials educatius per a titulacions de grau, màster, doctorat, un curs per a formadors, una escola d’estiu i un MOOC i que començaran a estar disponibles en accés obert a partir de l'estiu 2018.

Més informació:

Imatges