El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei crida a impulsar projectes per mitigar les conseqüències de la COVID-19

El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei (ApS) ha fet una crida a tots els centres d'Educació Primària i Secundària, així com a institucions de lleure i entitats socials que s'hi vulguin implicar, per fer una activitat d'aprenentatge servei en situació de confinament per mitigar alguna de les conseqüències de la COVID-19.

Ja hi ha molts projectes fets des de casa per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia: fer mascaretes, escriure cartes o fer dibuixos pel personal sanitari, fer vídeos animant a usar la mascareta en la vida diària, llegir textos a gent gran via telèfon o vídeo, fer propostes per saludar sense encaixar les mans... Però encara hi ha possibilitats que encara no ha imaginat ningú.

Per tant, mitjançant sistemes virtuals per reunir-se i idear serveis que no precisin contactes personals i que sempre s'atenguin les recomanacions sanitàries, el Centre Promotor d'ApS proposa l'impuls d'un projecte d'aprenentatge servei (o servei comunitari).Els projectes es poden realitzar en grup, des de tres persones, o amb la participació de tot el grup-classe.

El centre reconeix que no és un bon moment per suggerir esforços afegits als equips educatius, però potser aquesta proposta pugui ser útil pel currículum i cívicament encertada. Demanar a joves i infants que ara en moments de necessitat arreu donin un cop de mà, pot ser una experiència que els marqui per sempre. Qui contribueix a la comunitat, se'n sent part.

Per participar, s'ha d'impulsar un projecte amb les característiques descrites pel Centre Promotor d'ApS, documentar-lo breument i enviar la descripció al mateix centre. La documentació i comunicació del projecte s'ha de fer mitjançant la participació a les xarxes socials compartint les propostes mentre es desevolupen amb el hashtag #ApSdesdeCasa. També s'ha de redactar un document de descripció d'unes pàgines d'acodr amb els suggeriments que s'indiquen a l'enllaç. Aquest document pot ser redactat per l'alumnat amb la supervisió del professorat.

El termini per lliurar el document finalitza dotze dies després del darrer dia oficial de curs. Així, si el curs acaba el 19 de juny de 2020, hi haurà temps fins el primer de juliol. Si el curs s'allargués, sempre s'afegirien dotze dies. El document s'ha d'enviar al mail del Centre Promotor d'ApS (centre@aprenentatgeservei.cat).

Imatges
APS des de casa