Darrera reunió del pilot del projecte TEFCE a Dublín

L'ACUP i la GUNi van participar els dies 7 i 8 de novembre de 2019 a la Universitat Tecnològica de Dublín (TUD) (co-acollida per TUD i la Ajuntament de Dublín) en la quarta i última visita del pilot del projecte TEFCE (Cap a un marc europeu per a la participació comunitària) finançat per la UE. També hi van pendre part una representació de diferents membres del consorci: l’Institut per al Desenvolupament de l’Educació (IDE), la Universitat de Rijeka, la Ciutat de Rijeka, la Universitat de Gant, la Technische Universität Dresden, el Consorci Europeu d'Universitats Innovadores (ECIU). Plegats es van reunir a Dublín per debatre i reflexionar sobre el procés de pilotatge i els resultats de la caixa d'eines TEFCE per a la participació comunitària per tal d’entendre millor el compromís comunitari de la universitat i la seva autenticitat.

El programa de la visita pilot va consistir en debats en grups focals al voltant de les diferents seccions del quadre d'eines (com ara ensenyament i aprenentatge, estudiants, recerca, servei / intercanvi de coneixements, gestió ...) i va incloure l'intercanvi d'experiències i perspectives per part dels estudiants, membres del professorat i directiu de TUDublin, així com de les comunitats que treballen amb la universitat. L’equip pilot i els visitants d’aprenentatge entre iguals van reflexionar sobre el nivell de compromís de la comunitat a la universitat, les pràctiques identificades i els punts forts, les oportunitats i les amenaces per al compromís de la comunitat per a TUD. La visita pilot va donar lloc a una confirmació més del valor que aquest enfocament col·laboratiu i co-creatiu aporta als participants.

La conclusió general de la reunió de pilotatge de Dublín va ser que la caixa d’eines TEFCE aporta valor per entendre críticament el lloc en què s’integra el compromís de la comunitat a la universitat i consisteix en un enriquidor viatge d’aprenentatge per a tots els participants implicats. Al mateix temps, l'equip va identificar diversos aspectes de la caixa d'eines que es podrien millorar i aclarir per tal de finalitzar l'eina.

El projecte TEFCE va començar el gener del 2018 i finalitzarà el desembre del 2020. És un projecte finançat per la UE dins del programa Erasmus + Acció clau 3 "Projectes de cooperació de futur". Està dirigit per l’Institut per al Desenvolupament de l’Educació (Croàcia) i la Technische Universität Dresden (Alemanya) i reuneix investigadors, universitats, autoritats locals i xarxes universitàries de set estats membres de la UE. El seu objectiu principal és desenvolupar eines polítiques innovadores i factibles a nivell universitari i europeu per donar suport, controlar i avaluar el compromís comunitari de les institucions d’educació superior. Llegiu-ne més aquí.

ACUP & GUNi tindrà la propera reunió del consorci a Barcelona l'abril de 2020.

 

Imatges