Cooperació universitària amb Àfrica

El Programa de cooperació universitària amb Àfrica representa una aposta de col·laboració a llarg termini entre les universitats catalanes i les universitats, els centres de recerca i les associacions i xarxes d’universitats de l'Àfrica sub-sahariana. S’inscriu dins del Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015 i forma part de l’estratègia de cooperació universitària recollida en el Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015.

L’objectiu principal del Programa és crear aliances estables de llarga durada que incideixin en la millora de les capacitats en gestió universitària de les universitats de l’Àfrica sub-sahariana, com a element indispensable per promoure l’enfortiment institucional d’aquestes. D’aquesta manera es pretén incidir en la millora de les accions de formació, de recerca i de transferència de coneixement, com a àmbits d’actuació propis de les universitats, que aquestes duen a terme. 

En el marc del debat internacional per la millora de l’eficàcia de l’ajuda, el Programa de cooperació universitària amb Àfrica representa una aposta clara de les universitats catalanes per fomentar la coordinació i la concentració de les accions de cooperació universitària per al desenvolupament que aquestes duen a terme a l’Àfrica sub-sahariana, amb l’objectiu d’augmentar-ne l’impacte. D’aquesta manera  s’estableix un marc de treball que permetrà dur a terme projectes conjunts, així com col·laboracions bilaterals entre universitats africanes i catalanes.

 

Projectes:

A. ERMIT – Emprenedoria, recursos, gestió, innovació i tecnologies

B. PLE-PhD - Programes de doctorat i e-supervisió

C. African Spanish Higher Education Platform

D. Innovació i emprenedoria en Àfrica – TECHNIPEDIA

E. Programa de Desenvolupament Institucional i de Gestió Universitària (DIGU)

F. Consorci Interuniversitari de Gestió Universitària (CIGU)