Daniel Crespo

Secretari ACUP i Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Daniel Crespo Artiaga és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) des de 1987 i catedràtic de Física des de 2010. Dels 14 als 25 anys va compaginar estudis i feina en l’àmbit privat. És llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1984) i doctor per la UPC (1994).

La seva línia de recerca principal és l’estudi de les propietats mecàniques i l’estabilitat física (processos de relaxació i cristal·lització) i química (resistència a la corrosió) dels materials metàl·lics amorfs. Ha publicat més de cent articles en revistes científiques i ha dirigit deu tesis doctorals. Des de 1998 ha estat investigador principal de successius projectes amb finançament del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, un projecte ERA-Net de la Unió Europea i alguns projectes de transferència tecnològica.

Ha impartit docència de física a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), de física i termodinàmica a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), d’estat sòlid a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i de física a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

Va ser coordinador del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial, sotsdirector del Departament de Física Aplicada i dues vegades sotsdirector de l’EETAC. Entre 2011 i 2015 va ser director del Departament de Física Aplicada, període en què va participar en la implementació del grau en Enginyeria Física. Juntament amb el professor Jordi José, va gestionar la fusió dels dos departaments, que va donar lloc a l’actual Departament de Física, del qual va ser director entre 2016 i 2019. En aquest període va impulsar la creació del màster en Enginyeria Física. Entre 2019 i 2021 ha estat president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC. Des de juny del 2021 és rector de la UPC. Al 2022 ha estat nomenat vicepresident de Unite!, University Network for Innovation, Technology and Engineering, i president de la Comisión Sectorial Crue-Digitalización de la CRUE.

Daniel Crespo