XII Congrés CIDUI 2023: Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes

04
Afegeix al calendari

jul.

Títol

XII Congrés CIDUI 2023: Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes

Body

Aquesta nova edició porta per títol “Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes”. Les universitats d’arreu es troben immerses en entorns de gran complexitat i processos de canvi que comporten transformar els models docents. Aquests processos haurien d’ajudar a complir la primera missió de la universitat, que no és altra que assegurar la qualitat dels resultats d’aprenentatge dels estudiants.

L’alumnat ha d’ocupar el centre del seu procés d’aprenentatge, tant des de la vessant individual com compartida, a la vegada que els docents hi juguen un paper clau a l’hora d’orientar les experiències d’aprenentatge i del desenvolupament competencial al llarg de tot l’itinerari formatiu, sense oblidar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

Tenint en compte aquests reptes, el congrés centrarà l’atenció en la necessitat de cercar estratègies per promoure entorns de qualitat que afavoreixin una major personalització i transversalitat del procés formatiu.

Després d’haver de celebrar en línia la darrera edició del congrés, aquest any el CIDUI torna al format presencial amb l’objectiu de generar un espai viu d’intercanvi i d’anàlisi entre tots i totes les assistents.

Lloc

Universitat de Lleida, Lleida (Catalonia, Spain)

CIDUI2023