Legal obstacles on Master’s admission in Europe

2017

L’estudi de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques en el marc del projecte Mastermind aborda quins obstacles legals es troben els estudiants internacionals en el procés d’admissió als programes de Màster a Europa. L’evidence report parteix de la percepció per part de coordinadors i personal d’admissions que una part important dels requisits d’accés és establerta per les lleis de cada país. L’objectiu d’aquest informe és comprovar si aquesta percepció està basada en fets reals. Per aquest motiu, els nou països del consorci del projecte Mastermind (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, Itàlia, Lituània, Països Baixos) es prenen com a mostra, i a partir de l’anàlisi de la legislació d’admissió dels nou països, d’una enquesta i d’entrevistes, es donen a conèixer els obstacles més habituals que els estudiants de màster es troben a l’hora d’accedir a un màster en un país de l’estranger.

Algunes de les conclusions a les que arriba l’informe és que l'únic requeriment legal real és la possessió d’un títol de Grau o equivalent. El principal obstacle detectat són els visats/permisos de residència, el procés administratiu de reconeixement i homologació de títols, i el requeriment de coneixement d’anglès i/o de la llengua del país, en funció del màster. Aquest informe és un dels resultats del projecte europeu Mastermind, finançat pel Programa Erasmus+ amb el suport de la Comissió Europea.

Adjunts
Legal Obstacles