Informe - La recerca al servei d’una política educativa fonamentada

2021

L'informe La recerca al servei d’una política educativa fonamentada, impulsat per la Fundació Bofill, ha estat elaborat per Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP, i Núria Comas, i ha comptat amb les aportacions d’una desena de persones expertes vinculades al món de la recerca educativa, al disseny de les polítiques educatives i a agències de coneixement i investigació.

La publicació parteix de l’anàlisi d’un conjunt d’experiències que estan impulsant governs d’arreu del món per garantir que les polítiques públiques es dissenyen tenint en compte coneixement robust. A més, presenta un estat de la qüestió dels mecanismes existents a Catalunya per garantir aquesta connexió entre evidències i política educativa. 

La recerca al servei d’una política educativa fonamentada

També et pot interessar